Međunarodni odbor

Međunarodni odbor Crvenog križa

odbor

Međunarodni odbor Crvenog križa, jedna od sastavnica Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, nepristrana je, neutralna i neovisna organizacija čija je isključivo humanitarna misija zaštititi život i dostojanstvo žrtava rata i unutarnjeg nasilja te im osigurati pomoć. Međunarodni odbor Crvenog križa usmjerava i koordinira međunarodne akcije pomoći koje Pokret vodi u situacijama sukoba. Nastoji spriječiti patnju promicanjem i jačanjem međunarodnog humanitarnog prava i univerzalnih humanitarnih načela. Osnovan 1863. godine, utemeljitelj je Međunarodnog pokreta i jedna od njegovih sastavnica.

Od svojih skromnih početaka Međunarodni odbor Crvenog križa se razvio u operativnu organizaciju, koja djeluje širom svijeta, štiteći i pomažući žrtve oružanih borbi i sukoba. Djeluje u interesu ljudi koji su zbog sukoba ostali bez zaštite: ranjenika, ratnih zarobljenika i civila koji su protjerani iz svojih domova ili žive pod okupacijom.

Uloga Međunarodnog odbora određena je njegovim Statutom i Statutom pokreta.