Međunarodni Pokret

Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (Pokret) ima tri sastavnice: nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Međunarodni odbor Crvenog križa i Međunarodnu federaciju društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Tijela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca su: Međunarodna konferencija, Vijeće izaslanika i Stalna komisija.

U provođenju misije Pokret slijedi svoja temeljna načela: humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dragovoljnost, jedinstvo i univerzalnost.

Misao vodilja Pokreta “Inter arma Caritas” (Milosrđe u ratu) i “Per humanitatem ad pacem” (Putem humanosti k miru) zajedno izražavaju njegove ideale.

Pokret je najveća i najstarija svjetska humanitarna organizacija, prisutna sa svojim aktivnostima u skoro svim zemljama svijeta, te svojim humanitarnim idealima ujedinjuje milijune članova (više od 115 milijuna članova).

Statut Međunarodnog pokreta usvojen je 1986. godine, kad je prihvaćen i naziv – Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Izmjene i dopune Statuta stupile su na snagu u lipnju 2006. godine.