Nacionalna društva

Nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

Nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, uz Međunarodni odbor Crvenog križa i Međunarodnu federaciju društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, sastavnica su Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Kad Međunarodni odbor Crvenog križa prizna nacionalno društvo, ono postaje članica Međunarodnog pokreta i može se prijaviti u članstvo Međunarodne federacije.

nac drustva

Nacionalna društva su aktivna na području humanitarnog djelovanja, provode zdravstvene i socijalne programe i pružaju pomoć u slučaju katastrofa. U slučaju oružanog sukoba i nasilja, nacionalna društva pružaju pomoć osobama u potrebi.

U skladu sa strategijom Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, nacionalna društva se u svom djelovanju usredotočavaju na četiri glavna područja:

  • promicanje temeljnih načela Pokreta i humanih vrednota
  • odgovor na katastrofe
  • pripremu za djelovanje u katastrofama
  • zdravlje i skrb u zajednici