Stručna služba

  Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje akcija od opće koristi, s ciljem ublažavanja ljudskih patnji. Djeluje na području Grada Velike Gorice i općina Pokupsko, Kravarsko i Orle. Posebne obveze Crveni križ izvršava u situacijama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja, epidemija i oružanih sukoba.

  Crveni križ Velika Gorica dio je Hrvatskog Crvenog križa i član Zajednice udruga Društava Crvenog križa Zagrebačke županije. Djeluje na temelju Zakona o Hrvatskom Crvenom križu iz 2010. godine, na osnovu kojeg obavlja date joj javne ovlasti i druge poslove.

  Tijela udruge su:

  • Skupština koja broji 31-og člana
  • Odbor koji broji 9 članova
  • Predsjednik i dva potpredsjednika
  • Ravnatelj
  • Nadzorni odbor koji ima 3 člana

  Predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica je dr. Ivan Jurkin, u mandatu od 2016.g do 2020. godine.

  Javne ovlasti Hrvatskog Crvenog križa su:

  • izvršava obveze RH kao potpisnice Ženevskih konvencija o zaštiti žrtava rata
  • zastupa i promiče ideje i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kao i međunarodnog humanitarnog prava
  • organizira Službu traženja koja u slučaju oružanog sukoba obavlja zadaće ureda za informiranje, a u slučajevima velikih prirodnih nepogoda obavlja poslove obavješćivanja i traženja žrtava masovnih stradanja
  • traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć
  • pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u akcijama prikupljanja humanitarne pomoći za stradalnike velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća
  • osposobljava građane za pružanje prve pomoći i radnike Prema Zakonu o zaštiti na radu
  • organizira i provodi akcije dobrovoljnoga darivanja krvi
  • organizira službu spašavanja života na vodi i oprema ekipe za pomoć pri velikim i masovnim nesrećama
  • provodi edukaciju o opasnostima od mina

  Crveni križ osim javnih ovlasti provodi i sljedeće zadaće i aktivnosti:

  • sudjeluje u prihvatu, smještaju i zbrinjavanju ugroženog i nastradalog stanovništva
  • radi na zdravstvenom odgoju, prosvjećivanju i informiranju građana, te posebno prevenciji svih oblika ovisnosti
  • pruža usluge smještaja i prehrane socijalno-ekonomski ugroženim građanima (pučke kuhinje, dostava hrane, odmarališta..)
  • organizira službu za njegu i pomoć bolesnih i nemoćnih u kući, osposobljava djelatnike i članove obitelji za njegu istih
  • organizira i provodi prijevoz robe u humanitarne svrhe, te osoba s posebnim potrebama, davatelja krvi i sl.

  U skladu s time Crveni križ velika Gorica ima potpisane Ugovore s Gradom Velika Gorica o provođenju programa:

  Detaljnije o GDCK Velika Gorica možete saznati uvidom u Statut društva

   

  Pravo na pristup informacijama

  Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, GDCK V. Gorica kao tijelo javne vlasti, odredio je posebnu osobu za rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

  Službenikom za informiranje određuje se Strunjak Suzana, dipl.defektolog. Zamjenica službenika za informiranje je Deak Reanata, prof.

  Kontakt: crveni-kriz-vg@zg.t-com.hr

  Zahtjev za pristup informacijama

  Podnositelj zahtjeva:

  Ime i prezime /naziv:

  Adresa / sjedište:

  Telefon i/ili e-pošta:

  Naziv tijela javne vlasti / sjedište i adresa:

  Informacija koja se traži:

  Način pristupa informaciji (označiti):

  • neposredan pristup informaciji,
  • pristup informaciji pisanim putem
  • uvid u dokumente i izrada preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
  • dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju,
  • na drugi prikladan način (elektronskim putem ili drugo)

  _________________________________________________________________

  (mjesto i datum)

  (vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva)

  Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

  Podnositelj zahtjeva:

  Ime i prezime /naziv:

  Adresa / sjedište:

  Telefon i/ili e-pošta:

  Naziv tijela javne vlasti / sjedište i adresa:

  Informacija koja se želi ponovno upotrijebiti:

  Način primanja tražene informacije (označiti):

  • neposredan pristup informaciji,
  • pristup informaciji pisanim putem

  (mjesto i datum) 

  (vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva)

  Svrha u koju se želi ponovno upotrijebiti informacije (označiti): 

  • komercijalna
  • nekomercijalna