Priprema za katastrofe

IMG_5885Hrvatski Crveni križ sastavni je dio sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj. Predstavnici Crvenog križa članovi su kriznih stožera. Crveni križ sudjeluje u aktivnostima vezanima uz krizne situacije, tijekom svih faza krize, od pripreme preko odgovora na kriznu situaciju i pomoći u oporavku po završetku krize.

Zato se Crveni križ priprema i djeluje u katastrofama i izvanrednim situacijama te informira stanovnike svih dobnih skupina o postupcima i pravilnom ponašanju u takvim situacijama. Novčanim sredstvima nabavlja se potrebna oprema koja se pohranjuje u Centralnom skladištu Hrvatskog Crvenog križa u Zagrebu i u regionalnim skladištima.

Priprema ekipa za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama organizira se kroz osposobljavanje gradskog interventnog tima (GIT). Svaki član usvaja osnovna znanja iz prve pomoći, psihosocijalne podrške, sigurnosti i samozaštite te komunikacije. Zatim se specijalizira iz nekog od područja: prve pomoći (napredna obuka), procjene situacije, poslova službe traženja, organizacije prihvata i smještaja ili osiguranja pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta.