Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) , tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica od 01. kolovoza do 01. rujna 2022. godine.

Razlozi za donošenje naprijed navedenog akta i ciljevi koji se njime žele postići jesu: donošenje jednog cjelovitog teksta Statuta Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica usklađenog sa Statutom Hrvatskog Crvenog križa (NN 56/16), sukladno članku 57. istog.

Zainteresirana će javnost moći podnijeti primjedbe, prijedloge te očitovanja na nacrt predmetnog akta putem priloženog obrasca.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga objavit će se izvješće o savjetovanju.