Zdravstvena edukacija

IMG_20140407_121510001Crveni križ sudjeluje u prosvjećivanju i informiranju svojih članova i ostalih građana, a posebno djece o zdravom načinu života, samozaštiti i zdravstvenom odgoju. Te aktivnosti su vezane uz obilježavanje Dana zdravlja, Tjedna borbe protiv TBC-a, Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, Mjeseca borbe protiv ovisnosti i sl.

Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama koji se provodi od 15. studenoga do 15. prosinca obilježili smo objavljivanjem edukativnih članaka u lokalnim glasilima i primjenom znanja stečenih na seminaru MEMOAIDS predavanjima i radionicama za učenike gimnazije, ekonomske i strukovne škole.

Sam dan borbe protiv AIDS-a obilježili smo podjelom cca 1500 komada edukativnih letaka.