Dobrovoljno darivanje krvi

kapljica“Darivanje krvi – transfuzija ljubavi”riječi su kojima je pokojni papa Ivan Pavao II opisao ovu nadasve humanu i nesebičnu aktivnost .

“Jer zaista je posebno velika njihova ljubav prema čovjeku kada ispružimo ruku i damo dio svoga tijela da bi spasili život nepoznatom primatelju”.

Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica organizira i promovira dobrovoljno darivanje krvi za naše područje.

Također Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica organizira okupljanja dobrovoljnih darivatelja na sportskim susretima naše županije, organizira proslave Dana dobrovoljnih darivatelja krvi, dodjeljuje priznanja i zahvale posebno zaslužnim darivateljima, te širi znanja o zdravstvenim istinama o darivanju krvi, prednostima koje ono donosi i zadovoljstvu koje pruža.

Grad Velika Gorica financira prijevoz za dobrovoljne darivatelje krvi Velike Gorice.
Žene
koje su darivale krv 35 puta i muškarci sa 50 darivanja krvi mogu dobiti potvrdu u Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica i podići pokaz za besplatan prijevoz u ZET-u Velika Gorica (prodaja karata).

Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju NN 150/08, čl. 14.a davatelji krvi s više od 35 (muškarci) odnosno s više od 25 davanja krvi (žene) ostvaruju pravo na oslobađanje od plaćanja usluga korištenja zdravstvene zaštite.
Davatelji krvi mogu u svom gradskom/općinskom društvu Hrvatskog Crvenog križa dobiti potvrdu o broju darivanja i s njom se javiti u područni ured Zavoda za zdravstveno osiguranje koji izdaje iskaznicu o oslobađanju od plaćanja usluga u zdravstvenoj zaštiti.