TEMELJ ZA RAD

Dokumenti GDCK Velika Gorica

Statut Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica – 19.10.2022.
Dopuna statuta GDCK Velika Gorica – 28.12.2021.
Izmjena i dopuna statuta GDCK Velika Gorica – 10.11.2020.
Statut Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica

Pravilnik  posudionice ortopedskih pomagala
Pravilnik o korištenju vozila za prijevoz osobe s invaliditetom
Pravilnik  o izmjeni pravilnika o korištenju vozila za prijevoz osobe s invaliditetom
Procedura za nabavu roba, radova i usluga GDCK Velika Gorica
Pravilnik o uredskom poslovanju

Pravilnici Hrvatskog Crvenog križa

Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa
Pravilnik  o volontiranju Hrvatskog Crvenog križa
Pravilnik  o priznanjima Hrvatskog Crvenog križa
Pravilnik o ustroju, pripremi i djelovanju hrvatskog Crvenog križa u kriznim situacijama
Pravilnik o službenoj odjeći i iskaznici zaposlenika Hrvatskog Crvenog križa načinu isticanja zastave i znaka te upotrebi ostalih oznaka Crvenog križa u promotivne svrhe


Zakoni

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu
Zakon o volonterstvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu
Zakon o humanitarnoj pomoći
Zakon o udrugama
Zakon o izmjeni Zakona o udrugama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o zaštiti osobnih podataka
Zakon o javnoj nabavi
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
Zakon o sustavu civilne zaštite

Pravilnici

Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija
Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstva iz prihoda JLP(R)S za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa
Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti
Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga
Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite


PLAN I PROGRAM RADA

FINANCIJSKI PLANOVI I IZVJEŠĆA

PLAN NABAVE

Plan i program rada za 2023. godinu
Plan i program rada za 2022. godinu
Plan i program rada za 2021. godinu
Plan i program rada za 2020. godinu
Plan i program rada za 2019. godinu
Plan i program rada za 2018. godinu
Plan i program rada za 2017. godinu
Plan i program rada za 2016. godinu

Godišnji financijski izvještaji i izvještaj neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2022.
Financijski plan
2023.
Izmjene i dopune financijskog plana 2022.
Financijski plan 2022.
Godišnji financijski izvještaji i izvještaj neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2021.
Financijski izvještaj 2021.
Financijski plan 2021.
Godišnji financijski izvještaji i izvještaj neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2020.
Financijski izvještaj 2020.
Financijski plan 2020.
Izmjene i dopune financijskog plana 2020.
Financijski plan 2019.
Financijski izvještaj 2019.
Financijski izvještaj 2018.

Plan nabave za 2023. godinu.
Plan nabave za 2022. godinu.
Plan nabave za 2021. godinu.
1. izmjena plana nabave za 2021. godinu.
2. izmjena plana nabave za 2021. godinu.
3. izmjena plana nabave za 2021. godinu.
Plan nabave za 2020. godinu.
1. izmjena plana nabave za 2020. godinu.

Obavijest o sukobu interesa

Registar ugovora 


IZVJEŠĆA

Godišnje izvješće o radu

Godišnje izvješće o radu  GDCK Velika Gorica za 2021. godinu
Godišnje izvješće o radu  GDCK Velika Gorica za 2020. godinu
Godišnje izvješće o radu  GDCK Velika Gorica za 2019. godinu
Godišnje izvješće o radu  GDCK Velika Gorica za 2018. godinu
Godišnje izvješće o radu  GDCK Velika Gorica za 2017. godinu
Godišnje izvješće o radu  GDCK Velika Gorica za 2016. godinu
Godišnje izvješće o radu  GDCK Velika Gorica za 2015. godinu
Godišnje izvješće o radu  GDCK Velika Gorica za 2014. godinu
Godišnje izvješće o radu  GDCK Velika Gorica za 2013. godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu


REGISTRI I EVIDENCIJE

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica vodi sljedeće evidencije/registre:

Lista evidencija/registara


SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2023. godinu
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2022. godinu

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću-Nacrt Statuta GDCK Velika Gorica – 01. kolovoza 2022.


ZAPISNICI SKUPŠTINE I ODBORA GDCK VELIKA GORICA

Poslovnik o radu Skupštine GDCK Velika Gorica

Zapisnici Skupštine GDCK Velika Gorica

Zapisnik Skupštine GDCK Velika Gorica – 27.02.2023.
Zapisnik Skupštine GDCK Velika Gorica – 19.12.2022.
Zapisnik Skupštine GDCK Velika Gorica – 25.02.2022.
Zapisnik Skupštine GDCK Velika Gorica – 28.12.2021.
Zapisnik Skupštine GDCK Velika Gorica – 26.02.2021.
Zapisnik Skupštine GDCK Velika Gorica – 29.12.2020.
Zapisnik Skupštine GDCK Velika Gorica – 15.12.2020.
Zapisnik Skupštine GDCK Velika Gorica – 10.10.2020.

Poslovnik o radu Odbora GDCK Velika Gorica

Zapisnici Odbora GDCK Velika Gorica

Sjednica Odbora GDCK Velika Gorica – 25. kolvoza 2023.
Sjednica Odbora GDCK Velika Gorica – 30. lipnja 2023.
Sjednica Odbora GDCK Velika Gorica – 27. travnja 2023.
Sjednica Odbora GDCK Velika Gorica – 22. veljače 2023.
Sjednica Odbora GDCK Velika Gorica – 14. prosinca 2022.
Sjednica Odbora GDCK Velika Gorica – 19. rujna 2022.
Sjednica Odbora GDCK Velika Gorica – 12. rujna 2022.
Sjednica Odbora GDCK Velika Gorica – 4. srpnja 2022.
Sjednica Odbora GDCK Velika Gorica – 22. veljače 2022.
Sjednica Odbora GDCK Velika Gorica – 28. prosinca 2021.
Sjednica Odbora GDCK Velika Gorica – 27. rujna 2021.
Sjednica Odbora GDCK Velika Gorica – 15. lipnja 2021.
Sjednica Odbora GDCK Velika Gorica – 23. veljače 2021.
Sjednica Odbora GDCK Velika Gorica – 28. prosinca 2020.
Sjednica Odbora GDCK Velika Gorica – 14. prosinca 2020.
Sjednica Odbora GDCK Velika Gorica – 17. rujna 2020.
Sjednica Odbora GDCK Velika Gorica – 25. svibnja 2020.


NABAVA ROBA I USLUGA

Natječaji i pozivi za dostavu ponuda

Zapisnici i odluke o odabiru

2023.
2022.
2021.