PLAN I PROGRAM RADA

Plan i program rada za 2021. godinu.

Plan i program rada za 2020. godinu.

Plan i program rada za 2019. godinu.

Plan i program rada za 2018. godinu

Plan i program rada za 2017. godinu

Plan i program rada za 2016. godinu.

 

FINANCIJSKI PLANOVI I IZVJEŠĆA

Financijski plan 2020.

Financijski plan 2019.

Godišnji financijski izvještaji i izvještaj neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2020.

Financijski izvještaj 2019.

Financijski izvještaj 2018.  

 

PLAN NABAVE

Plan nabave za 2021. godinu.

1. Izmjena plana nabave za 2021. godinu.

2. Izmjena plana nabave za 2021. godinu.

3. Izmjena plana nabave za 2021. godinu.

Plan nabave za 2020. godinu.

1. Izmjena plana nabave za 2020. godinu.

 

REGISTAR UGOVORA 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU

Godišnje izvješće o radu  Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica za 2020. godinu

Godišnje izvješće o radu  Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica za 2019. godinu

Godišnje izvješće o radu  Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica za 2018. godinu

Godišnje izvješće o radu  Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica za 2017. godinu

Godišnje izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica za 2016. godinu

Godišnje izvješće o radu  Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica za 2015. godinu

Godišnje izvješće o radu  Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica za 2014. godinu

Godišnje izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica za 2013. godinu

 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

ZAPISNICI

Sjednica Odbora Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica – 23. veljače 2021.

Sjednica Odbora Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica – 28. prosinca 2020.

Sjednica Odbora Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica – 14. prosinca 2020.

Sjednica Odbora Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica – 17. rujna 2020.

Sjednica Odbora Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica – 25. svibnja 2020.

 

TEMELJ ZA RAD

Statut Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu donio je Hrvatski sabor 28. svibnja 2010. godine

Pravilnik  posudionice ortopedskih pomagala

Pravilnik o korištenju vozila za prijevoz osobe s invaliditetom

Pravilnik  o izmjeni pravilnika o korištenju vozila za prijevoz osobe s invaliditetom

Pravilnik  o volontiranju Hrvatskog Crvenog križa 

Pravilnik o ustroju, pripremi i djelovanju Hrvatskog Crvenog križa u kriznim situacijama

Procedura za nabavu roba, radova i usluga GDCK Velika Gorica

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradskog društva Crvenog križa Velike Gorice


Jednostavna nabava – 2021. godina


Obroci za pučku kuhinju – 2. poziv

Poziv za dostavu ponuda za obroke za pučku kuhinju za 2021. godinu – 2. poziv
Ponudbeni list za obroke za pučku kuhinju za 2021. godinu – 2. poziv

Troškovnik za obroke za pučku kuhinju za 2021. godinu – 2. poziv


Osobno vozilo

Poziv za dostavu ponuda za nabavu osobnog vozila
Ponudbeni list i troškovnik za nabavu osobnog vozila

Tehničke karakteristike osobnog vozila


Obroci za darivatelje krvi

Poziv za dostavu ponuda za obroke za darivatelje krvi za 2021. godinu
Ponudbeni list za obroke za darivatelje krvi za 2021. godinu


Obroci za pučku kuhinju

Poziv za dostavu ponuda za obroke za pučku kuhinju za 2021. godinu
Ponudbeni list za obroke za pučku kuhinju za 2021. godinu 

Troškovnik za obroke za pučku kuhinju za 2021. godinu


Dječja hrana

Poziv za dostavu ponuda za dječju hranu za 2021. godinu
Ponudbeni list i troškovnik za dječju hranu za 2021. godinu 


Knjigovodstvene usluge

Poziv za dostavu ponuda za knjigovodstvene usluge
Ponudbeni list i troškovnik za knjigovodstvene usluge

 

Prodaja službenog vozila

Poziv za dostavu ponuda za kupnju službenog osobnog vozila

Obrazac ponude za kupnju službenog osobnog vozila