Međunarodna federacija

Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (Međunarodna federacija), sastavnica je Pokreta i međunarodni je savez nacionalnih društava priznatih od Međunarodnog odbora Crvenog križa.

Međunarodna federacija utemeljena je 1919. godine pod imenom “Liga društava Crvenog križa” i to je ime nosila do 1991. godine. Sjedište Međunarodne federacije je u Ženevi.

Međunarodna federacija temeljem svog Ustava ima tri tijela: Glavnu skupštinu, Izvršni odbor, Financijsko povjerenstvo i tri pojedinačne funkcije – predsjednika, potpredsjednike i glavnog tajnika.

Misija Međunarodne federacije je poboljšati život ugroženih mobilizacijom snage humanosti. Rad Međunarodne federacije usmjeren je na četiri osnovna područja djelovanja:

  • promocija temeljnih načela Pokreta i humanitarnih vrijednosti;
  • odgovor na katastrofe;
  • priprema za djelovanje u katastrofama te
  • pomoć u zaštiti zdravlja i socijalnoj skrbi

From the town of Solferino an estimated 13,000 members of the Red Cross Red Crescent Movement embark on a     8.6 kilometer torch-lit procession called the fiaccolta to celebrate the 150th anniversary of the Red Cross Red Crescent Movement.