NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNIK/CA U KUĆI

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNIK/CA U KUĆI

Radno mjesto
Mjesto rada: VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:10
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada:  Smjena – prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 8.1.2024.
Natječaj vrijedi do: 22.1.2024.

________________________________________

Posloprimac
Razina obrazovanja:

 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: Nije važno

________________________________________

Ostale informacije:

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29,URBROJ: 524-07-02-01-01/1-23-2 od 23. studenog 2023. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: SF.3.4.11.01.0322od 20. prosinca 2023. godine u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027., Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica raspisuje

JAVNI POZIV
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Velika Gorica
za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ Zaželi za Veliku Goricu“

1. Raspisuje se Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Velika Gorica za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zaželi za Veliku Goricu”.

2. Broj traženih zaposlenika: 10 pružatelja usluga (pomoćnik/ica u kući)

3. Vrsta zaposlenja:  predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 33 mjeseca, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

4. Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnikaminimalna je plaća propisana Zakonom
o minimalnoj plaći(„Narodne novine„ br. 118/18. i 120/21.) i Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu („Narodne novine“ br. 125/23.),prigodna nagrada (božićnica, nagrada za godišnji odmor i slično).

5. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području grada Velike Gorice.

6. Opis poslova: Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.
OBAVEZNA AKTIVNOST:
Pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština, koja obvezno uključuje:
a. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, nabavi hrane i dr.) i/ili
b. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranjepranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
c. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
d. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

7. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo
 • minimalno osnovnoškolsko obrazovanje.

8. Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 1.  zamolba uz životopis za posao (vlastoručno potpisana, obavezno navesti adresu, broj telefona/mobitela, e-mail adresu ukoliko ju kandidat posjeduje)
 2. preslika osobne iskaznice
 3. preslika dokaza o završenoj školi ili stručnoj spremi (ukoliko je primjenjivo)
 4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje )
 5. potvrda o nekažnjavanju (ne starija od 3 mjeseca)
 6. izjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka (formular dostupan na adresi poslodavaca) – formular možete preuzeti OVDJE

9. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Prijave se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica, Cvjetno naselje 16, 10410 Velika Gorica, s naznakom: »za Javni poziv – „Zaželi za Veliku Goricu“ – ne otvarati«.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe koje su podnijele prijavu na javni natječaj, a ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatima o čemu će ih obavijestiti u pisanom obliku.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 15 (petnaest) dana od objave natječaja na Oglasnim stranicama HZZ-a i na službenoj web stranici Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica (www.ckvg.hr – http://www.ckvg.hr)

Kandidati će o rezultatima javnog poziva biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi Odluka o poništenju javnog poziva.
Projekt je u skladu sa programom “Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.” kao plansko -programskom dokumentu čiji je osnovni cilj pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj i smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva.

____________________________________

Poslodavac:
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VELIKA GORICA
Kontakt:
osobni dolazak: CVJETNO NASELJE 16, VELIKA GORICA
najava na telefon: 01 6221318
pisana zamolba: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa