Stručna služba

  Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje akcija od opće koristi, s ciljem ublažavanja ljudskih patnji. Djeluje na području Grada Velike Gorice i općina Pokupsko, Kravarsko i Orle. Posebne obveze Crveni križ izvršava u situacijama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja, epidemija i oružanih sukoba.

  Crveni križ Velika Gorica dio je Hrvatskog Crvenog križa i član Zajednice udruga Društava Crvenog križa Zagrebačke županije. Djeluje na temelju Zakona o Hrvatskom Crvenom križu iz 2010. godine, na osnovu kojeg obavlja date joj javne ovlasti i druge poslove.

  Tijela udruge su:

  • Skupština koja broji 29 članova
  • Odbor koji broji 9 članova
  • Predsjednik i dva potpredsjednika
  • Ravnatelj
  • Nadzorni odbor koji ima 3 člana

  Predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica je dr. Ivan Jurkin, u mandatu od 2020.g do 2024. godine.

  Javne ovlasti Hrvatskog Crvenog križa su:

  • izvršava obveze RH kao potpisnice Ženevskih konvencija o zaštiti žrtava rata
  • zastupa i promiče ideje i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kao i međunarodnog humanitarnog prava
  • organizira Službu traženja koja u slučaju oružanog sukoba obavlja zadaće ureda za informiranje, a u slučajevima velikih prirodnih nepogoda obavlja poslove obavješćivanja i traženja žrtava masovnih stradanja
  • traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć
  • pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u akcijama prikupljanja humanitarne pomoći za stradalnike velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća
  • osposobljava građane za pružanje prve pomoći i radnike Prema Zakonu o zaštiti na radu
  • organizira i provodi akcije dobrovoljnoga darivanja krvi
  • organizira službu spašavanja života na vodi i oprema ekipe za pomoć pri velikim i masovnim nesrećama
  • provodi edukaciju o opasnostima od mina

  Crveni križ osim javnih ovlasti provodi i sljedeće zadaće i aktivnosti:

  • sudjeluje u prihvatu, smještaju i zbrinjavanju ugroženog i nastradalog stanovništva
  • radi na zdravstvenom odgoju, prosvjećivanju i informiranju građana, te posebno prevenciji svih oblika ovisnosti
  • pruža usluge smještaja i prehrane socijalno-ekonomski ugroženim građanima (pučke kuhinje, dostava hrane, odmarališta..)
  • organizira službu za njegu i pomoć bolesnih i nemoćnih u kući, osposobljava djelatnike i članove obitelji za njegu istih
  • organizira i provodi prijevoz robe u humanitarne svrhe, te osoba s posebnim potrebama, davatelja krvi i sl.

  U skladu s time Crveni križ velika Gorica ima potpisane Ugovore s Gradom Velika Gorica o provođenju programa:


  Detaljnije o GDCK Velika Gorica možete saznati uvidom u Statut društva