Posudionica ortopedskih pomagala

Kao nadopuna programa Osobni asistent proizašlo je i osnivanje Posudionice ortopedskih pomagala.
Posudionica ortopedskih pomagala je zamišljena kao mjesto gdje građani mogu donesti ortopedska pomagala koja im više ne trebaju i pokloniti ih Crvenom križu koji će ih proslijediti građanima koji takva pomagala trebaju.
Tako smo od otvorenja posudionice ortopedskih pomagala u lipnju 2009. zaprimili i posudili:

  • toaletna stolica (princeza) 10 kom
  • invalidska kolica 15 kom
  • hodalice 13 kom
  • krevet 11 kom
  • štake 20 pari
  • rampa 1 kom
  • scalamobil 1 kom
  • jolly 1 kom

“Zvijezda” naše posudionice ortopedskih pomagala je električno pomagalo za premošćivanje arhitektonskih barijera Jolly, kojim osobe koje koriste invalidska kolica svladavaju stepenice. Tako imamo i „skalamobil“ i mehaničku rampu za premošćivanje stepenica.