Skrb za najmlađe

Skrb za najmlađe je program koji doniranjem nutricionistički i zdravstveno prilagođene dječje hrane ima za cilj smanjenje broja pothranjene i neadekvatno hranjene novorođene djece socijalno-ekonomski ugroženih roditelja. Program se provodi u suradnji sa službom za patronažne sestre Doma zdravlja Velike Gorice. Patronažne sestre redovito obilaze socijalno-ekonomski ugrožene obitelji i njihove novorođene bebe. Primjete li da je beba iz tih razloga neadekvatno hranjena, informiraju roditelje o mogućnosti besplatnog dobivanja dječje hrane u Crvenom križu Velika Gorica.

Očekuje se da će se provođenjem ovog programa smanjiti pothranjenost i poboljšati zdravlje novorođenih beba socijalno ugroženih roditelja što će se kasnije moći vidjeti na kontrolnim pregledima kod izabranog pedijatra. Program u potpunosti financira Grad Velika Gorica i provodi se od kraja 2002. godine.

Kriteriji:

  • treće i svako slijedeće dijete
  • blizanci
  • tisuću kuna prihoda po članu domaćinstva
  • za podstanare također tisuću kuna prihoda po članu domaćinstva nakon što se odbije naknada za podstanarstvo

poplava veljača 2014 003 poplava veljača 2014 002